شرایط بلیط پرواز های هواپیمایی صبا

 • بلیت الکترونیکی
  سند و توافق قراردادی لازم الاتباع فی مابین مسافر و شرکت حمل کننده است که به صورت رسید الکترونیک یا برنامه مسافرت ارائه می شود و شرایط قرارداد در آن مندرج است
 • محدودیت زمان بلیت
  اعتبار بلیت  بر اساس قرارداد می تواند یک ماهه ،سه ماه ، شش ماهه و یا یک ساله تعیین گردد
 • تغییر زمان سفر /No Show/هزینه تغییر مسیر
  تغییر زمان سفر امکان پذیر است به شرط آنکه قبلا در بلیت قید شده باشد
  اگر مسافر روی پرواز خاصی تائید داشته باشد ولی به هر علت موفق به سوار شدن روی آن پرواز نشود، No Show محسوب خواهد شد
  در بعضی از بلیت ها توافق می شود که هنگام تغییر مسیر ویا تغییر روز پرواز علاوه بر اختلاف قیمت مسیر هزینه ای دریافت گردد
 • ابطال و استرداد
  در بعضی از بلیت ها توافق می گردد که در صورت امتناع مسافر از مسافرت اجازه داشته باشد بلیت مربوطه را به هما مسترد کرده و پس از کسر هزینه های مترتبه ما بقی وجه خود را دریافت نماید
 • مالیات ها و عوارض دولتی
  مالیاتها و عوارض دولتی مترتب بر بلیت می تواند شامل مالیات و عوارضی باشد که توسط قانون در ارتباط با حمل و نقل هوایی وضع شده است. لذا ،ممکن است این مالیاتها و عوارض سهم قابل توجهی از هزینه مسافرت هوایی را شامل شوند که یا در سر جمع بهای مسیر مسافرت لحاظ می شود و یا به صورت جداگانه در قسمت مالیات /عوارض بلیت درج شده و در سر جمع قیمت بلیت قابل دریافت است. بنابراین، ممکن است مسافر ملزم به پرداخت مالیات یا عوارضی باشد که بعد از صدور بلیت وضع شده اند

چاپ   ایمیل