شرایط مسافرت با نوزاد در هواپیمایی صبا

مسافرت بانوزاد

برای مسافرت اطفال بین ده روزه تا دو سال به همراه والدین منعی برای مسافرت هوایی وجود ندارد مگر اینکه پزشک، سفر با هواپیما را منع کرده باشد.

 

لازم به ذکر است به نوزادان صندلی تعلق نخواهد گرفت مگر اینکه دو نوزاد همراه یکی از والدین مسافرت نمایند که در اینصورت برای نوزاد دوم بایستی صندلی خریداری گردد،بار مجانی همراه نوزاد 10 کیلو گرم و مبلغ بلیت آن 10درصد مبلغ بلیت فرد بزرگسال خواهد بود
 
 
نکته: نوزاد ده روزه تا دو ساله باید به همراه والدین مسافرت نماید.
  • هنگام خرید بلیت
    لازم است حین خرید بلیط کارمند فروش را از همراه داشتن مسافر نوزاد مطلع نمایند.
  • در فرودگاه
    مدارک شناسایی و سن نوزاد توسط کارمند مسئول هواپیمائی سیتار مورد بررسی و کنترل قرار می گیرد. در تعدادی از هواپیماهای شرکت هواپیمائی آراد ایر سبد نگهداری نوزاد بر روی دیواره مقابل صندلی مسافرین وجود دارد. معمولاً در پروازهای بین المللی با زمان سفر بالای 90 دقیقه این صندلی ها به مسافرین دارای نوزاد اختصاص داده می شود. این سرویس بصورت رایگان ارائه گردیده و تعهدی در انجام آن بر عهده هواپیمائی آراد ایر نمی باشد معمولا در فرودگاه ها مکان هایی برای خدمت رسانی به نوزادان تعبیه می شود که والدین بتوانند اقامت راحتتری را در فرودگاه داشته باشند
  • در پرواز
    پس از اختصاص صندلی مناسب به مسافرین دارای نوزاد، مسافرین می توانند پس از خاموش شدن چراغ بستن کمربند در داخل کابین هواپیما، از مهمانداران درخواست نمایند در صورت وجود سبد و امکان نصب بر روی دیواره، این امکان را فراهم نمایند.

 

 

چاپ   ایمیل