خدمات ویژه پزشکی مسافران هواپیمایی صبا

چنانچه اطلاع قبلی و زمان کافی در خصوص بیمار مسافر وجود داشته باشد،خدمات ذیل به بیمار ارایه خواهد شد:

 

  • تهیه اکسیژن(اشخاصی که از اکسیژن استفاده می کنند در پرواز باید از کپسول های ویژه پرواز استفاده کنند و از اکسیژن خودشان نمی توانند استفاده کنند)
  • برانکارد Stretcher
  • صندلی چرخدار Wheelchair
  • وسایل بالابرنده بیمار
  • سایر موارد که بنابر ضرورت و در صورت امکان در اختیار بیمار قرار داده می شود
  • غذای خاص (دیابتی، کم نمک، کم چربی و سایر موارد)
  • جایگزینی بیمار در محل مناسب

تامین این امکانات برای مسافر باید با هماهنگی مرکز پزشکی و دفاتر فروش صورت گیرد

 

پذیرش از بیمارستان در مقصد، تهیه آمبولانس و همراه خاص پزشکی باید توسط مسافر صورت گیرد.چنانچه این امکانات قابل تامین توسط شرکت هواپیمایی صبا ایر باشد به بیمار پیشنهاد خواهد شد

 


چاپ   ایمیل