بار دستی داخل کابین پروازی هواپیمایی صبا

بار دستی داخل کابین

 

علاوه بر وزن جامه دان قید شده در بلیط که به کانتر پذیرش تحویل می‌شود، هر مسافر مطابق با قوانین IATA مجاز به حمل هر یک از وسایل ذیل به داخل کابین تا وزنهای ذکر شده بدون پرداخت هزینه اضافه بار می باشد:
 • مسافران دارای بلیط اکونومی کلاس در مسیرهای داخلی و خارجی: به میزان 5 کیلوگرم
 • مسافران دارای بلیط هماکلاس در مسیرهای داخلی و خارجی: به میزان 7 کیلو گرم
 • یک کیف دستی و یا کیف متناسب با لباس سفر ولی نه به منظور وسیله ای جهت حمل این قبیل کالاها که به عنوان جامه دان شناخته شده است، در ابعاد 56 و 45 و 25 سانتیمتر به گونه ای که مجموع ابعاد از 115 سانتیمتر تجاوز ننماید.
 • کیف های دستی که مسافر مجاز به حمل آنها به داخل کابین هواپیما است، باید دارای برچسب بار کابین باشد که در گیت خروجی بر روی آنها الصاق می شود.
  تذکر: حفاظت از تمام وسایل حمل شده به کابین شخصاً برعهده مسافر است.
  توجه: پذیرش کالسکه به عنوان جزئی از جامه دان پذیرش شده مسافر در پروازهای هواپیمایی آراد ایر مطابق با روند ذیل صورت می گیرد:

  یک کالسکه کاملاً تاشو برای هرنوزاد به عنوان بار مجاز رایگان، به غیراز بار مجاز پذیرش شده مسافر بزرگسال پذیرفته می شود. امکان حمل کالسکه در کابین هواپیما وجود ندارد و مسافر صرفاً مجاز به استفاده از کالسکه تا زمان سوار شدن در گیت خروج بوده و می بایست در گیت خروج کالسکه را تحویل نماید. زمان پذیرش کالسکه برچسب محدودیت پذیرش (LIMITED RELEASE) بر روی آن الصاق می شود.

  درزمان ورود در مقصد نهایی و یا محل ترانزیت مسافر، هماهنگی های لازم جهت تحویل کالسکه در اولین فرصت صورت می پذیرد. درصورت امکان، تحویل کالسکه جلو پله هواپیما و یا پلهای اتصال ترمینال مسافری به هواپیما مطلوبترین حالت ممکن است. در غیر این صورت با توجه به شرایط فرودگاه تحویل در سالن تحویل جامه دان صورت می گیرد.

چاپ   ایمیل