کالاهای خطرناک ممنوع در پرواز هواپیمایی صبا

کالاهای خطرناک

به طور معمول کالاهای خطرناک نباید توسط مسافر در جامه دان تحویلی به کانتر پذیرش و یا به عنوان بار همراه به داخل کابین حمل شود. حمل اینگونه کالاها با هواپیما صرفاً به عنوان بار دارای بارنامه و بر اساس شرایط و مقررات ویژه مقدور می باشد.
**مسافر مجاز است داروها و لوازم آرایشی به مقدار محدود و مورد نیاز در طی سفر حمل نماید ، مانند اسپرهای مو، عطر وداروهای حاوی الکل .
 • کالای خطرناک، شامل هر کالایی است که به جان و اموال مسافرین و خدمه پرواز یا بدنه هواپیما آسیب برساند
  مواد منفجره و لوازم آتش بازی
  گازهای تحت فشار، آتش زا و غیره، لوازم سفری آتش زا مانند گاز سفری
  سیلندرهای گاز تحت فشار و سوخت فندک
  گازهای فوق سرد شده، نیتروژن مایع
  مایعات آتش زا، رنگ، تینر، محلول ها، آستون، انواع پاک کننده ها، چسبهای آب بند، درزگیر و رزین ها
  جامدات و مواد آتش زا و کبریت
  مواد اکسیدکننده و اکسید شونده از قبیل سفید کننده ها و پاک کننده ها
  مولدهای اکسیژن شیمیایی، بادکننده های کیسه های هوا، واحدهای کیسه هوا
  دی اکسیدکربن (یخ خشک)، اکسیژن مایع سرد شده
  لوازم اطفاء حریق
  آلات صنعتی از قبیل فشارسنج، کلیدهای جیوه ای، لوازم یکسو کننده برق
  آرسنیک، سموم دفع آفات نباتی، گاز اشک آور
  هر نوع چراغ قوه
  مواد عفونی، مواد حامل ویروس و باکتری که انسان و حیوان را تحت تأثیر قرار می دهند
  مواد رادیواکتیو، آلاتی که دارای منبع رادیواکتیو جهت تحقیقات ایزوتوپ های رادیواکتیو می باشند
  مواد سمی و مسموم
  باتریهای الکتریکی
 • کالاهای خطرناک ذیل فقط با تأیید کارمند مسئول هواپیمایی آراد ایر مجاز به حمل توسط هواپیما به عنوان جامه دان پذیرش شده می باشند
  دی اکسید کربن (یخ خشک).
  در صورت استفاده به منظور بسته بندی مواد فاسد شدنی تا 2 کیلوگرم به ازای هر مسافر
  باتریهای الکتریکی بکار رفته در ویلچرها و وسایل کمک حرکتی
 • کالاهای ممنوعه جهت حمل به داخل کابین
  وسایلی که باعث قطع عضو شوند، چاقو، ناخنگیر، اسپری فلفل و غیره، انواع تجهیزات امنیتی از قبیل چمدان های مخصوص حمل اسناد و وجه نقد و غیره، وسایل شوک دهنده و وسایل حاوی مواد محرک و آزار دهنده
   
 

چاپ   ایمیل