مسافرین توانخواه در پرواز های هواپیمایی صبا

به افرادی اطلاق می گردد که به علت شرایط پزشکی، فیزیکی و یا روحی نیازمند مراقبتهای خاصی می باشند که به طور معمول برای سایر مسافران فراهم نمی گردد. شرایطی نظیر:

 

 • ناتوانی دائم:
  مانند فلج تمام و یا بخشی از بدن، ورم مفاصل، ناشنوایی و نابینایی
 • ناتوانی موقت:
  جراحی و یا درمان های پزشکی اخیر از قبیل دست و پای شکسته
 • بیماری های فیزیکی و روحی اخیر
 • مسافرینی که نیاز به گواهی پزشکی نداشته، ولی نیازمند استفاده از ویلچر می باشند، می بایست هنگام صدور بلیط درخواست استفاده از ویلچر در فرودگاه نمایند.
  طبق مقررات هواپیمایی آراد ایر و با توجه به ظرفیت هر هواپیما، فقط مسافرانی که هنگام صدور بلیط درخواست ویلچر خود را اعلام نموده اند، مجاز به پذیرش در فرودگاه و استفاده از خدمات مراقبتی مسافرین توانخواه می باشند.
 • امکانات ویژه مسافران کم توان/ امکان استفاده از صندلی چرخ دار
  مسافرینی که با صندلی چرخدار مسافرت می نمایند ولی قادر به حرکت در هواپیما هستند و همچنین نیاز به کمک خاصی نداشته باشند بدون محدودیت پذیرش می شوند
  مسافرین با صندلی چرخدار به سه طبقه دسته بندی می شوند
  - مسافرینی که صندلی چرخدار را تا درب خروجی ترمینال برای سوار شدن به هواپیما استفاده می نماید اینگونه از مسافرین قادر به بالا رفتن از پلکان هواپیما و نشستن روی صندلی هواپیما خواهند بود
  - مسافرینی که صندلی چرخدار را تا درب هواپیما نیاز دارند اما اینگونه مسافرین قادر خواهند بود خود روی صندلی نشسته و کارهای شخصی خودرا انجام دهند
  - مسافرینی با صندلی چرخدار مسافرت می نمایند اما قادر نخواهند بود کارهای شخصی خودرا انجام دهند بنابر این بایستی حتما با همراه مسافرت نمایند
 • مسافران همراه تجهیزات کمکی (PSE):
  مسافرین می توانند از صندلی چرخدار الکترونیکی خود استفاده نمایند .هواپیمایی آراد ایر به منظور راحتی این دسته از مسافرین تسهیلاتی از قبیل حمل مجانی صندلی چرخدار الکترونیکی ایشان در نظر گرفته است
 • مسافران دارای اختلالات روانی
 • مسافران کم شنوا
  مسافر محترم کم شنوا می تواند هنگام خرید بلیت اعلام نماید تا در طول پرواز از طریق پرسنل پروازی مواظبت و مراقبت شود
 • مسافران نابینا و کم بینا
  - مسافرین نابینا نیاز به مجوز پزشگی ندارند .
  - تا حداکثر ٣٠ نابینا در هر پرواز هواپیمایی آراد ایر مجاز میباشد.
  - تا چهار نابینا نیاز به همراه ندارد ولی بیش از چهار مسافر با توجه به موارد زیر نیاز به نفر همراه وجود دارد .
  - تا پنج مسافر نابینا نیاز به یکنفر همراه
  - از شش تا ده مسافر نابینا نیاز به دو نفر همراه
  - از یازده تا سی نفر مسافر نابینا نیاز به سه نفر همراه
 • مسافر نیازمند برانکارد
  - مسافرینی که به علت مشکلات پزشکی مجبور به مسافرت بصورت خوابیده می باشند می توانند بعد از طی مراحل پزشکی و پر نمودن فرمهای مربوطه و تائید پزشک هوائی از تخت بیمار در هواپیما استفاده نمایند
  - در صورت نیاز به پزشک یا پرستار هزینه آن جداگانه ابتیاع می گردد
  -یک نفر همراه بیمار الزامی است
  -هزینه تخت بیمار در پروازهای داخلی معادل هزینه پنج صندلی و درپروازهای بین المللی معادل هزینه چهار صندلی با نرخ معمولی در صورت بودن جا خواهد بود
 

 


چاپ   ایمیل