کودک بدون همراه (UM) در پرواز های هواپیمایی صبا

کودک بدون همراه (Unaccompanied Minors /UM)

 

کودک بدون همراه به مسافری گفته می شود که در سنین بین 12-5 سال بوده و بدون یکی از والدین، قیم یا سرپرست قانونی و یا همراه دیگر قصد مسافرت داشته باشد.مسافرین بین 5 تا 12 سال سن ، می توانند در مسیرهای پروازی "هواپیمایی صبا ایر" بدون حضور همراه در سفر ، مسافرت نمایند . بر اساس رویه و مقررات جدید هواپیمایی صبا ایر به منظور افزایش سطح خدمات و ایمنی در خصوص پذیرش و تحویل کودک بدون همراه ، صدور بلیت برای این گروه از مسافران تنها با تکمیل فرم کودک بدون همراه و امضا آن توسط ولی ، یا ارائه مدرک مثبته به عنوان قیم کودک و یا با ارائه وکالتنامه رسمی از طرف ولی یا قیم به شخص ثالث صورت خواهد پذیرفت.در صورتیکه مسیر پروازی کودک رفت و برگشتی باشد، به دلیل احتمال عدم حضور ولی یا قیم و یا شخص تعیین شده در مقصد ، تکمیل فرم مربوط جهت برگشت کودک در دفتر صادرکننده بلیت در مبدا و درج مهر دفتر صادر کننده الزامی می باشد.



 • شرایط
  تکمیل فرم حمل کودک بدون همراه ، اجازه کتبی والدین ، مشخص بودن تحویل دهنده وتحویل گیرنده کودک به 
  هواپیمایی صبا ایر درفرودگاه مبدا و مقصد.
 • هزینه خدمات
  هزینه بلیت کودک بدون همراه معادل هزینه بلیت بزرگسال محاسبه می گردد.
 • نکاتی برای والدین یا ولی کودک
  همراه داشتن مدارک پرواز اعم از بلیت ، پاسپورت ، فرم تکمیل شده کودک بدون همراه ، مدارک پزشکی در صورت لزوم ، داروی مصرفی الزامی می باشد .
 • هنگام خرید بلیط
  دفاتر فروش موظفند در زمان رزرو جا برای مسافر UM اطلاعات را بطور کامل در سیستم فروش بلیط وارد نمایند.
 • در فرودگاه مبدأ
  همراه داشتن مدارک شناسایی مسافر UM و ولی، سرپرست، کفیل و یا قیم قانونی کودک و گذرنامه، روادید، بیمه (در صورت نیاز) جهت پروازهای بین المللی الزامیست و کودک باید توسط والدین یا قیم رسمی تحویل و مورد بدرقه قرار گیرد. فرم مخصوص درخواست انجام امور مسافرت کودک بدون همراه و کارت مخصوص UM توسط نفر مسئول هواپیمایی آراد ایر در فرودگاه تکمیل می گردد و این کارت مخصوص در تمامی مراحل سفر به گردن وی آویخته می شود. همراهان کودک موظفند حداکثر تا 2 ساعت قبل از پرواز بین اللملی و 1 ساعت قبل از پرواز داخلی جهت انجام امور تشریفات پذیرش مسافر UM در فرودگاه حضور یابند.
  لازم است از همراه نمودن پول زیاد و اشیاء قیمتی مانند طلا، جواهر، موبایل، کامپیوتر شخصی و لوازم اضافی ارزشمند با مسافر UM خودداری شود.
 • حین پرواز
  مهمانداران پرواز تمامی مسئولیت مسافر UM را در طول مدت پرواز بر عهده خواهند داشت.
 • در صورت ادامه مسیر
  پس از کنترل و تأیید مدارک فرد مستقبل با گرفتن امضاء بر روی فرم مربوطه کودک تحویل وی می گردد و در صورت ادامه سفر UM با یک شرکت هواپیمائی دیگر, تمامی اطلاعات وی به مسئولین شرکت هواپیمائی بعدی منتقل می شود.

  

 

چاپ   ایمیل