تیم اجرایی هواپیمایی SABA AIRWAYS

تیم با تجربه و تحصیل کرده صنعت هوانوردی ایران

پریماه امیری
پریماه امیریعضو هیئت مدیرهKenneth@wane.corp
هواپیمایی تشریفاتی Saba Airways با بکارگیری مدرن ترین ناوگان پروازی ،کرو آموزش دیده و حرفه ای و تکنولوژی روز دنیا و در بخش پذیرایی مسافران در طول پرواز با استفاده از مجهزترین ساختمان‏های کترینگ در منطقه همواره سعی در ارائه بهترین سرویس پذیرایی و غذایی در جهت تکریم مشتریان محترم خود داشته است , لذا برای مسافرین در کلاس اکونمی و تجاری، میزبانی منحصر به فردی را با ارائه سرویس انتخاب غذای ویژه ایرانی و بین المللی و انواع نوشیدنی برای آنان ترتیب داده‏ایم.
علی رحمانی
علی رحمانیمعاونت حقوقی و قرارداد هاKenneth@wane.corp
هواپیمایی تشریفاتی Saba Airways با بکارگیری مدرن ترین ناوگان پروازی ،کرو آموزش دیده و حرفه ای و تکنولوژی روز دنیا و در بخش پذیرایی مسافران در طول پرواز با استفاده از مجهزترین ساختمان‏های کترینگ در منطقه همواره سعی در ارائه بهترین سرویس پذیرایی و غذایی در جهت تکریم مشتریان محترم خود داشته است , لذا برای مسافرین در کلاس اکونمی و تجاری، میزبانی منحصر به فردی را با ارائه سرویس انتخاب غذای ویژه ایرانی و بین المللی و انواع نوشیدنی برای آنان ترتیب داده‏ایم.
علی رحمانی
علی رحمانیعضو هیئت مدیرهalbert@wallace.corp
هواپیمایی تشریفاتی Saba Airways با بکارگیری مدرن ترین ناوگان پروازی ،کرو آموزش دیده و حرفه ای و تکنولوژی روز دنیا و در بخش پذیرایی مسافران در طول پرواز با استفاده از مجهزترین ساختمان‏های کترینگ در منطقه همواره سعی در ارائه بهترین سرویس پذیرایی و غذایی در جهت تکریم مشتریان محترم خود داشته است , لذا برای مسافرین در کلاس اکونمی و تجاری، میزبانی منحصر به فردی را با ارائه سرویس انتخاب غذای ویژه ایرانی و بین المللی و انواع نوشیدنی برای آنان ترتیب داده‏ایم.
سیروس تقی زاده
سیروس تقی زادهمعاونت فنی مهندسیalbert@wallace.corp
هواپیمایی تشریفاتی Saba Airways با بکارگیری مدرن ترین ناوگان پروازی ،کرو آموزش دیده و حرفه ای و تکنولوژی روز دنیا و در بخش پذیرایی مسافران در طول پرواز با استفاده از مجهزترین ساختمان‏های کترینگ در منطقه همواره سعی در ارائه بهترین سرویس پذیرایی و غذایی در جهت تکریم مشتریان محترم خود داشته است , لذا برای مسافرین در کلاس اکونمی و تجاری، میزبانی منحصر به فردی را با ارائه سرویس انتخاب غذای ویژه ایرانی و بین المللی و انواع نوشیدنی برای آنان ترتیب داده‏ایم.
لکون آکایا
لکون آکایامدیرعاملalbert@wallace.corp
هواپیمایی تشریفاتی Saba Airways با بکارگیری مدرن ترین ناوگان پروازی ،کرو آموزش دیده و حرفه ای و تکنولوژی روز دنیا و در بخش پذیرایی مسافران در طول پرواز با استفاده از مجهزترین ساختمان‏های کترینگ در منطقه همواره سعی در ارائه بهترین سرویس پذیرایی و غذایی در جهت تکریم مشتریان محترم خود داشته است , لذا برای مسافرین در کلاس اکونمی و تجاری، میزبانی منحصر به فردی را با ارائه سرویس انتخاب غذای ویژه ایرانی و بین المللی و انواع نوشیدنی برای آنان ترتیب داده‏ایم.
داریوش حیدریان
داریوش حیدریانمعاونت عملیات پروازalbert@wallace.corp
هواپیمایی تشریفاتی Saba Airways با بکارگیری مدرن ترین ناوگان پروازی ،کرو آموزش دیده و حرفه ای و تکنولوژی روز دنیا و در بخش پذیرایی مسافران در طول پرواز با استفاده از مجهزترین ساختمان‏های کترینگ در منطقه همواره سعی در ارائه بهترین سرویس پذیرایی و غذایی در جهت تکریم مشتریان محترم خود داشته است , لذا برای مسافرین در کلاس اکونمی و تجاری، میزبانی منحصر به فردی را با ارائه سرویس انتخاب غذای ویژه ایرانی و بین المللی و انواع نوشیدنی برای آنان ترتیب داده‏ایم.

نیروهای عملیاتی حرفه ای ما

تیم عملیاتی و اجرایی هواپیمایی SABA AIRWAYS

صادق کرمی
صادق کرمیکارشناس اجرایی
جواد مشکین
جواد مشکینکارشناس اجرایی
مریم نیک سرشت
مریم نیک سرشتکارشناس اجرایی
حامد همتی
حامد همتیکارشناس اجرایی
کامیار باقری
کامیار باقریکارشناس اجرایی
احمد نعمتی
احمد نعمتیکارشناس اجرایی

جوایز دریافتی ما

افتخاراتی که تیم اجرایی ما به دست آورده است

Economic Times Awards

Economic Times Awards

2018
Queen's Awards for Enterprise

Queen's Awards for Enterprise

2017
Fortune Awards of the Year

Fortune Awards of the Year

2016
Fortune Awards of the Year

Fortune Awards of the Year

2016